LEGALIZACJA ZBIORNIKÓW LPG I CNG (DORAŹNE)

Najbliższe terminy badań
20.06 - 2024
LEGALIZACJA BĘDZIE WYKONYWANA PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI
TERMINU W BOK TARNÓW

Po legalizacji zbiornika wymagane jest zatankowanie zbiornika do pełna.
Jest to wymóg konieczny celem sprawdzenia prawidłowego zadziałania zaworu odcinającego 80%   
Przed oddaniem zbiornika do badań należy zużyć cały znajdujący się w nim gaz.
 
Przed oddaniem zbiornika do badań należy zużyć cały gaz znajdujący się w zbiorniku.

POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK PRZED LEGALIZACJĄ

Nowa Usługa w CZAKRAMIE

CZYSZCZENIE UKŁADÓW PALIWOWYCH BENZYNA - LPG - DIESEL.

Po wykonaniu legalizacji zbiornika zalecamy dodatkową usługę czyszczenia istalacji gazowej z wykorzystaniem skutecznych środków marki BRC o szczegóły zapytaj naszych doradców.

Firma CZAKRAM posiada uprawnienia do legalizacji zbiorników LPG / CNG (doraźne). Uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny poszerzyły paletę usług świadczonych Klientom w branży autogazu przez nasz serwis w Tarnowie.

Zbiorniki LPG montowane w samochodowych instalacjach gazowych w Polsce posiadają 10 letnią ważność badania. Po tym okresie należy dokonać legalizacji lub wymiany zbiornika na nowy. Inspektor może wydać decyzję o przedłużeniu atestu na dowolną liczbę lat ale nie więcej niż 10. Maksymalny okres użytkowania zbiornika wynosi 20 lat, chyba że dokument homologacyjny danego egzemplarza stanowi inaczej. 

Zakres naszych usług obejmuje:

• Przedłużanie atestów na zbiorniki zamontowane w kraju i za granicą, którym skończył się termin eksploatacji

• Legalizację zbiorników LPG w samochodach sprowadzonych z zagranicy

• Montaż nowych zbiorników, jeżeli wyniki badań nie pozwalają na przedłużenie atestów
Do legalizacji mogą być dopuszczone wyłącznie te zbiorniki, które mają wybity znak homologacyjny 67R (wszystkie polskie zbiorniki LPG go posiadają) i nie został na nich wybity znak K.E. (oznaczający koniec eksploatacji zbiornika LPG).

Usługę legalizacji wykonujemy na 2 sposoby:

1. Klient zostawia w Serwisie Czakram samochód celem dokonania kompleksowej usługi. W tym przypadku z pozostawionego samochodu wymontowujemy zbiornik, przeprowadzamy badanie i montujemy zbiornik w pojeździe.


 

2. Klienta podjeżdża do Serwisu Czakram samochodem na demontaż zbiornika. Po wymontowaniu klient może odjechać i korzystać z samochodu używając tylko benzyny. Po dokonaniu legalizacji zbiornika, klient ponownie odwiedza Serwis Czakram w celu montażu jego zbiornika.

 W Serwisie Czakram dokonujemy legalizacji doraźnej i okresowej.

Doraźne:

Badanie powłoki zewnętrznej zbiornika oraz szczelności zaworów. Badanie to stosujemy w przypadku zbiornika LPG młodszego niż 10 lat posiadającego znak TDT stanowiący o odbiorze zbiornika po produkcji. W przypadku zbiornika CNG badanie doraźne wykonuje się co trzy lata (nie ma potrzeby demontażu z samochodu).

Okresowe:

Badanie powłoki zewnętrznej zbiornika, rewizja wewnętrzna zbiornika, badanie wytrzymałości ciśnieniowej zbiornika (tzw. próba wodna). Temu badaniu poddawany jest każdy zbiornik LPG starszy niż dziesięcioletni lub młodszy, nie posiadający znaku odbioru TDT. Badanie dokonuje się po wymontowaniu z samochodu i opróżnieniu go z gazu.

Przed oddaniem zbiornika do badań należy zużyć cały gaz znajdujący się w zbiorniku.

POBIERZ I WYPEŁNIJ WNIOSEK PRZED LEGALIZACJĄ

W celu umówienia terminu legalizacji prosimy o kontakt telefoniczny - tel.14 646 00 90