Dotacja na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy,  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 

Numer umowy: POIR.03.04.00-12-0372/20-00

 

Kwota dotacji : 287 659,95 pln

Więcej